Feedback

Att arbeta medvetet med feedback innebär att man ger "näring och energi" tillbaka till någon så att den personen kan utvecklas.

Två olika typer av feedback.

För att utvecklas som person och samtidigt lära sig mer om det uppdrag som ni har valt att lösa är det viktigt att ge och få feedback både på ert sätt att arbeta och på er gemensamma lösning. 

1. Feedback på er lösning - ert resultat

Byt erfarenheter i klassen och ge feedback på varandras lösningar. Innan ni sätter igång är det bra att fundera på hur ni själva skulle vilja få feedback. Kom överens i klassen om vad ni ska ge och få feedback på.

En bra regel är att alltid lyfta två positivia saker och därefter ge en önskan om vad ni tycker att gruppen ska utveckla i arbetet - ett förbättringsförslag.
Ge gärna feedback på t ex:
 • texten/ informationen i presentationen
 • bilder/ film/ ljud i presentationen
 • om lösningen känns ny och unik
 • om lösningen går att genomföra
 • om ni tror att lösningen går att använda i andra sammanhang 
 • om ni själva blev inspirerade av lösningen och i så fall på vilket sätt

2. Feedback på ert samarbete, dina tankar och ditt beteende

Ni kan också ge feedback till varandra i gruppen under tiden ni arbetar med att komma på en lösning och skapar en presentation. Då ger ni feedback på hur ni tänker och beter er under arbetets gång. Man kan t ex ta för vana att avsluta varje arbetspass med att ge kort feedback till varandra i gruppen.

Tänk på att ge mycket positiv feedback för att stärka det som du tycker att dina medarbetare gör bra. Alla blir mer motiverade av att höra vad man är bra på och det gör att ni ger energi till varandra. 

Ge gärna positiv feedback till kollegor eller klasskompisar kring hur de:

 • arbetar
 • är generösa och delar med sig av erfarenheter och tankar
 • engagerar sig och är intresserade
 • kommer med förslag och är kreativa
 • lyssnar och bjuder in i samtalet
 • håller reda på/ påminner
 • är omtänksamma
 • har glimten i ögat och har humor
 • är lugna
 • driver på
        eller något annat som är viktigt för dig
 • Vad uppskattar du mest hos dina medarbetare och varför?
 • Vilka förslag på förbättringar har du?

Du som får feedback - tänk på detta:

 • lyssna för att lära dig mer om hur andra uppfattar dig
 • försvara/ förklara inte 
 • fråga efter exempel och be om förklaringar om du inte förstår
 • säg "tack" när du fått feedback

Läs mer om bedömning här: Länk till Bedömningssidan på webben