Lärdomar

Nu har du kommit till ett viktigt steg i Make a difference, där det handlar om vad du har lärt dig under arbetets gång.

Fundera på, skriv eller berätta vad du tycker att du har lärt dig.
 

Om dig själv 

 • Vad var det bästa jag gjorde? 
 • Vad skulle andra säga att jag gjorde bäst? 
 • Hur bar jag mig åt för att det skulle gå så bra? 
 • Vad har jag lärt mig? 
 • Vad kan jag utveckla och behöver träna på? 
 • Vad kan jag göra annorlunda nästa gång?
   

Om uppdraget 

 • Vad var det bästa med att arbeta med det här uppdraget? 
 • Vad var det sämsta med att arbeta med det här uppdraget? 
 • Vad har jag lärt mig om uppdragsgivaren/samhällsproblemet? 
 • Vad skulle jag vilja lära mig mer om?
   

Tips till pedagogen!

Det är viktigt att följa upp arbetet med Make a difference. Det ger dig kunskap om hur eleverna upplever arbetet och hur och vad de tar till sig för kunskaper. Det är också viktigt att uppmärksamma och befästa den personliga utvecklingen hos varje elev. Du och dina elever utvärderar arbetet tillsammans. Det kan ni göra både individuellt och i grupp under tiden som arbetet pågår men även efter att arbetet är avklarat. Det handlar om att bli medveten om både hur man lär sig, sin delaktighet och vad ens styrkor är. Om man fokuserar på sina och gruppens styrkor, växer man i sin självkänsla.
 

För att arbeta aktivt och kontinuerligt med självvärdering är ett förslag att ha en reflektionsstund efter varje tillfälle med Make a difference. Reflektionsfrågorna kan man komma överens om tillsammans i klassen och dessa frågor kan man sedan använda för att gå vidare med kamratfeedback. T.ex.
 

 • Vad har vi lärt oss idag?
 • Vilka förmågor/ ämnen har vi arbetat med?
 • Hur har vi samarbetat och lagt upp arbetet och hur har det gått?
 • Finns det något vi ska förändra till nästa gång vi jobbar med detta?

Man kan också skapa checklistor utifrån uppdraget med specifika uppgifter som att ringa någon, göra reklamsida mm. Där listar man vad respektive elev ska göra, dessa kan sedan användas för självvärdering. Du kan ladda ner förslag till självvärdering här.