Lös uppdraget

Ni väljer själva hur ni vill arbeta med uppdraget i er grupp eller klass. Ni kan välja att arbeta med flera olika uppdrag i små grupper eller ett gemensamt uppdrag i små grupper. Vi på FramtidsFrön vill gärna att ni gör en digital presentation av er lösning så att vi kan sända den vidare till uppdragsgivaren dels för att ni ska kunna få återkoppling på ert arbete men också för att uppdragsgivaren är mycket intresserad av era lösningar.

Till varje uppdrag får du som lärare tips och idéer kring olika sätt att arbeta vidare med dem. Vi har även gett förslag på vilka områden i LGR11 som du kan beröra i samband med detta arbete.