Välj uppdrag

Här kan ni se olika uppdrag från både lokala, regionala och nationella företag och organisationer. Listan uppdateras med nya uppdrag med jämna mellanrum.

Varje uppdrag i Make a difference utgår från ett verkligt problem hos företaget och organisationen där de själva ännu inte hittat någon lösning. Uppdragsgivarna är mycket intresserade av vad du och dina kompisar har för olika kreativa lösningar på problemet och för att vi ska kunna delge era lösningar behöver ni anmäla er nedan.

Varje uppdrag består av en uppdragssida för er elever och en lärarsida med tips och råd, samt kopplingar till LGR11. Både elev- och lärarsidan kan skrivas ut.

Ni kan lösa ett uppdrag i helklass eller dela upp klassen i grupper där varje grupp får sitt eget uppdrag.

Uppdrag att välja mellan:

Filtrera uppdrag
 • Välj miljöområde
 • Avfall
 • Energiresurser
 • Klimatförändring
 • Kreativitet
 • Naturresurser
 • Nya produkter
 • Spillmaterial
 • Systematiskt miljöarbete
 • Transporter
 • Återvinning
 • Välj Värdegrund
 • Barnkonvention
 • Demokrati
 • Integration
 • Levnadsvillkor
 • Likabehandling
 • Mänskliga rättigheter
 • Dilemman
 • Sortering
 • Namn A-Ö
 • Namn Ö-A